+387 33 860 600 info@dmd.ba Dr. Silve Rizvanbegović 24b

QR kodovi

QR kodovi su oblik marketinga koji je preporučljivo izbjegavati iz više razloga. U početku su djelovali kao prava senzacija, međutim vremenom se pokazalo da je sistem funkcionisanja ovog vida marketinga jako kompleksan i neefikasan. Ogroman broj osoba koje uopće i ne znaju šta je QR kod svjedoči da je ova preporuka na mjestu. Bolje ćete novac utrošiti negdje drugo.